קלוד ללוש קורא את עשיו של מאיר שלו – לחם

קולאז' של צילומים מתהליך הכנת הלחם, עיבוד במחשב, עבודה משותפת של יהודר (הבן שלי) ושלי. מרכז העבודה הוא תהליך הלישה, זכרון שהיה חזק מאד מהספר "עשיו" של מאיר שלו ומוכר לי היטב מהלחמים שאני אוהבת להכין. קלוד ללוש הוא בדיחה משפחתית פרטית…