קונצפט אמנותי

"… כשאני מחפשת את האקראי, בעיני הוא הנכון…

איזשהוא סדר שנולד כמתוך טבע הדברים ואקראיותם.

מה זה נכון? נכון שאני מרגישה את זה בפנים. בבטן…כאן.

משהו שהוא אקראי – לתחושתי – לגמרי בסדר לגמרי טבעי…"

(2005)

אקראיות, טבעיות, ספונטניות, אותנטיות

ביום ספונטיניות, התנהגות טבעית, טבעי טהור, מבוים

משחק, ראנדומליות

(2012)