כפר בן 20 – גלריה טל – 2003

תערוכה קבוצתית לרגל 20 לכפר ורדים