בית פתוח לאמני הכפר – 2006

אביב אמנים – בית פתוח לאמני הכפר – הפקה וארגון – אפריל 2006